Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień ( licencjackie)

     Studia na kierunku Sport są skierowane do osób, które pasjonują się sportem i planują swoją przyszłą pracę zawodową związać z tym obszarem kultury fizycznej. Studiując ten kierunek student zdobywa umiejętności niezbędne do projektowania, realizowania i kontrolowania procesu treningu sportowego oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania organizacją sportową. Słuchacze tego kierunku zyskują również ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych dzięki bardzo rozbudowanemu modułowi praktyk zawodowych. Absolwent w przyszłości może podjąć pracę w klubach sportowych w charakterze menadżera czy trenera, w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych czy stworzyć własną działalność gospodarczą, związaną ze sferą sportową. Po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych absolwent może również podjąć pracę w szkole i placówkach oświatowych.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13