Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)

Studia na kierunku Sport są skierowane do osób, które pasjonują się sportem i planują swoją przyszłą pracę zawodową związać z tym obszarem kultury fizycznej. Studiując ten kierunek student zdobywa umiejętności niezbędne do projektowania, realizowania i kontrolowania procesu treningu sportowego oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania organizacją sportową. Słuchacze tego kierunku zyskują również ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych dzięki bardzo rozbudowanemu modułowi praktyk zawodowych. Absolwent w przyszłości może podjąć pracę w klubach sportowych w charakterze menadżera czy trenera, w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych czy stworzyć własną działalność gospodarczą, związaną ze sferą sportową. Po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych absolwent może również podjąć pracę w szkole i placówkach oświatowych.


17
5
18
1
19
13
2
3
4
21
6
7
8
9
10
11
12
24
5
3
22
14
18
17
25
19
16
15
16
20
23
26
27
28
Previous Next Play Pause
17 5 18 1 19 13 2 3 4 21 6 7 8 9 10 11 12 24 5 3 22 14 18 17 25 19 16 15 16 20 23 26 27 28