Kierunek: Fizjoterapia studia pierwszego stopnia 

Termin złożenia prac licencjackich: 23.06.2017 r. 

Egzamin licencjacki: I termin - 11-14.07.2017 r.; II termin - 05-08.09.2017 r.