Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA
/informacje dla kandydata na studia jednolite 5-letnie w formacie pdf/ - zobacz
/
informacje dla kandydata na studia II stopnia w formacie pdf/ - zobacz

Tryb studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: jednolite 5-letnie (magisterskie) i II stopień (magisterskie)

Fizjoterapia jest kierunkiem dla aktywnych ludzi z pasją, który pozwala poznać różne strony ludzkiej egzystencji i daje szansę na zdobycie zawodu pełnego satysfakcji o dużym zapotrzebowaniu społecznym i rynkowym. Współczesna Fizjoterapia to nie jest tylko leczenie, to też profilaktyka i promocja zdrowia.


1
8
3
2
5
4
7
9
10
11
12
13
14
15
6
Previous Next Play Pause
1 8 3 2 5 4 7 9 10 11 12 13 14 15 6

Tematyka studiów:
       W programie kierunku znajdują się przedmioty ogólne (anatomia, biologia medyczna, fizjologia, biomechanika, biofizyka, biochemia, socjologia, psychologia, pedagogika, wybrane języki obce) oraz przedmioty kierunkowe (promocja zdrowia, kinezyterapia, masaż leczniczy, terapia manualna, fizykoterapia, terapia zajęciowa, fizjoterapia kliniczna, psychiatria oraz przedmioty specjalnościowe w zakresie kardiologii, pediatrii, ortopedii i traumatologii, neurologia i neurochirurgia). Zajęcia prowadzone są na terenie szpitali klinicznych, przychodni specjalistycznych, w szkołach i ośrodkach kształcenia specjalnego. Student ma możliwość współpracy z wybitnymi specjalistami. Ma także dostęp do aparatury naukowo-badawczej i laboratoriów.

       Absolwenci kierunku fizjoterapia są przygotowani do prowadzenia leczenia usprawniającego chorób narządu ruchu, układu krążenia, oddechowego i nerwowego u dzieci i dorosłych we współpracy z personelem medycznym oraz lekarzami specjalności: ortopedia i traumatologia, neurologia, neurochirurgia, kardiologia, pulmonologia, pediatria, chirurgia, chirurgia dziecięca, rehabilitacja medyczna, geriatria, onkologia.

Możliwość zatrudnienia:
     • placówki służby zdrowia (szpitale, kliniki, przychodnie),
     • ośrodki gimnastyki korekcyjnej, zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej,
     • ośrodki prowadzące działalność prozdrowotną, ośrodki sportowo-rekreacyjne,
     • gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu i SPA oraz centra fitness.