Aby zostać studentem Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej należy, zgodnie z terminarzem rekrutacji:

  1. zarejestrować się jako kandydat w Systemie Elektronicznej Rekrutacji,
  2. wnieść opłatę rekrutacyjną na przydzielony przez system indywidualny numer rachunku bankowego,
  3. przystąpić do egzaminów sprawnościowych (dotyczy kierunków na studiach I stopnia: wychowanie fizyczne, sport i trener personalny),
  4. po zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia złożyć wymagane dokumenty,

 

/regulamin rekrutacji - zobacz/