Aby zostać studentem Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej należy, zgodnie z terminarzem rekrutacji:
  1. zarejestrować się jako kandydat w Elektronicznym Systemie Rejestracji
  2. wnieść opłatę rekrutacyjną na przydzielony przez system indywidualny numer rachunku bankowego
  3. przystąpić do egzaminów sprawnościowych (dotyczy kierunków: wychowanie fizyczne studia I stopnia stacjonarne, sport studia I stopnia stacjonarne)
  4. po zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia złożyć wymagane dokumenty.
  5. Regulamin rekrutacji - pobierz