Terminarz rekrutacji 2016/2017

System Elektronicznej Rekrutacji >>> rozpocznij rejestrację na studia !

studia I stopnia

Rejestracja w systemie on-line i dokonywanie opłaty rekrutacyjnej

- wychowanie fizyczne,
- sport,
- turystyka i rekreacja,
- kosmetologia

do 16 września

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

17 września

Dostarczanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

19 - 23 września
godz. 9:00-15:00


studia II stopnia

Rejestracja w systemie on-line i dokonywanie opłaty rekrutacyjnej

- wychowanie fizyczne,
- turystyka i rekreacja

do 16 września

Rejestracja w systemie on-line i dokonywanie opłaty rekrutacyjnej

-fizjoterapia

do 25 września

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

17 września

Dostarczanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:

19 - 23 września
godz. 9:00-15:00