Informacja dla kandydatów

Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA

Tryb studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)
                          II stopień (magisterskie)

 

Fizjoterapia jest kierunkiem dla aktywnych ludzi z pasją, który pozwala poznać różne strony ludzkiej egzystencji i daje szansę na zdobycie zawodu pełnego satysfakcji o dużym zapotrzebowaniu społecznym i rynkowym. Współczesna Fizjoterapia to nie jest tylko leczenie, to też profilaktyka i promocja zdrowia.

Absolwenci kierunku fizjoterapia są przygotowani do prowadzenia leczenia usprawniającego chorób narządu ruchu, układu krążenia, oddechowego i nerwowego u dzieci i dorosłych we współpracy z personelem medycznym oraz lekarzami specjalności: ortopedia i traumatologia, neurologia, neurochirurgia, kardiologia, pulmonologia, pediatria, chirurgia, chirurgia dziecięca, rehabilitacja medyczna, geriatria, onkologia.FizjoterapiaGaleria zdjęc

 

Kierunek studiów: KOSMETOLOGIA

Tryb studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)

Specjalność:
   
• kosmetologia stosowana
    • kształtowanie sylwetki i postawy ciała

 

Kosmetologia w AWF Biała Podlaska to kierunek kształtujący i rozwijający zainteresowania młodych pasjonatów zdrowia i urody.

Studenci kosmetologii w trzyletnim toku studiów licencjackich, zdobywają gruntowną wiedzę podstawową z dziedziny dermatologii, anatomii, fizjologii, chirurgii plastycznej, chemii ogólnej i kosmetycznej, receptury kosmetycznej, biochemii, fizjoterapii i in. Ważny element w edukacji studenta stanowi kierunkowa wiedza zawodowa, w wyniku której studenci poznają najnowsze trendy z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.KosmetologiaGaleria zdjęc

 

Kierunek studiów: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)
                          II stopień (magisterskie)

 

Studia na kierunku wychowanie fizyczne to oferta skierowana do pasjonatów sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów i menedżerów sportu, osób preferujących pracę z osobami w różnym wieku. Podczas kształcenia student zdobędzie wiedzę i rozwinie swoje sportowe pasje, które po ukończeniu studiów w naszej Uczelni będzie mógł wykorzystać w swoim życiu zawodowym.

Specjalność:
      • nauczycielska
      • instruktorska i trenerska:
         - instruktor pływania
         - instruktor koszykówki
         - instruktor siatkówki
         - instruktor tenisa
         - instruktor lekkiej atletyki
         - instruktor nordic walking
         - instruktor narciarstwa
         - instruktor windsurfingu
         - instruktor tańca
         - trener piłki nożnej z licencją UEFA
         - trener przygotowania kondycyjnego
         - trener przygotowania motorycznego
         - trener osobisty
         - trener fitness
         - menadżer sportu
         - specjalista z zakresu korektywy i odnowy biologicznej

Wychowanie FizyczneGaleria zdjęc

Boisko do piłki nożnejGaleria zdjęc

 

Kierunek studiów: SPORT

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)

Specjalność:
      - trener
      - menadżer sportu
(zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw sportu)

 Studia na kierunku Sport to wyzwanie dla ludzi aktywnych i pełnych energii mających na celu zarządzanie klubami i spółkami sportowymi, ośrodkami sportowo-rekreacyjnymi oraz chcących organizować eventy sportowe. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do projektowania, realizowania i kontrolowania procesu treningu sportowego oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania organizacją sportową.

Słuchacze tego kierunku zyskują ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.
 Podczas studiów realizowane są bloki tematyczne z dziedzin: anatomii i antropologii, fizjologii i biochemii, psychologii i pedagogiki, ekonomii, zarządzania i marketingu, historii sportu, socjologii sportu, teorii sportu, teorii treningu sportowego, biologicznych uwarunkowań wysiłku w sporcie, zarządzania przedsięwzięciami sportowymi.


SportGaleria zdjęc

 

Kierunek studiów: TURYSTYKA I REKREACJA

Tryb studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: I stopień (licencjackie)
                          II stopień (magisterskie)

Profil kształcenia: praktyczny

Oferowane specjalności:

Studia I stopnia
- Aktywne formy turystyki i rekreacji - zobacz
- Obsługa ruchu turystycznego i hotelarstwo - zobacz

Studia II stopnia
- Trener osobisty - zobacz
- Odnowa biologiczna i rekreacja ruchowa - zobacz
- Gerontokineza - zobacz
- Turystyka aktywna i przygodowa - zobacz
- Menedżer turystyki, rekreacji i hotelarstwa - zobacz
 

Atrakcyjne studia w kraju i za granicą - to czeka na przyszłych studentów kierunku Turystyka i Rekreacja. Studiowanie w bialskim AWF to ponadstandardowa oferta dla pasjonatów aktywności ruchowej i turystyki. Konstrukcja programów kierunku Turystyka i Rekreacja w pełni zaspokoi oczekiwania osób, które swoją przyszłość łączą z atrakcyjną pracą, kontaktem z naturalnymi walorami krajobrazu, przygodą, poznawaniem świata, aktywnością fizyczną, zdrowym stylem życia.

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji (w tym instruktorskich) w następujących zakresach:

 • aquafitness
 • fitness ćwiczenia psychofizyczne
 • fitness ćwiczenia siłowe
 • fitness jogging nowoczesne formy gimnastyki
 • fitness
 • golf
 • kajakarstwo turystyczne
 • kinezygerontoprofilktyka
 • narciarstwo powszechne zjazdowe
 • nordic walking
 • pilates
 • płetwonurkowanie
 • pływanie rekreacyjne
 • samoobrona
 • snowboard rekreacyjny
 • survival
 • żeglarstwo deskowe
 • tenis ziemny

Tematyka studiów:

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja realizowane są w profilu praktycznym. W ofercie programowej zainteresowani znajdą przedmioty podstawowe (m.in. ekonomię, psychologię, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, wybrane języki obce czy socjologię), przedmioty kierunkowe (w tym: krajoznawstwo, podstawy turystyki, teorię i metodykę rekreacji, obsługę ruchu turystycznego czy geografię turystyczną), jak również przedmioty specjalnościowe (związane z wybraną specjalnością lub specjalizacją).
Program obejmuje też obozy letnie i zimowe, obozy wędrowne (żeglarskie, kajakowe, rowerowe, piesze nizinne i górskie) oraz do wyboru ofertę zajęć ruchowych, ogólnorozwojowych i usprawniających (np. nordic walking, tańce, gry zespołowe, turystyka rowerowa, motorowa, kajakarstwo, jazda konna, gimnastyczne formy rekreacji, itp.). Bogata oferta zajęć pozwala również rozwijać zainteresowania w kierunku odnowy biologicznej (Fitness, Spa, Wellnes), nowych trendów w turystyce (zagadnień związanych z fanoturystyką – połączonych z wyjazdami na największe imprezy sportowe na świecie), animacji czasu wolnego, kreowania produktu turystycznego (turystyki międzynarodowej, turystyki kulturowej, kulinarnej, enoturystyki itp). Program obejmuje także trzymiesięczne praktyki zawodowe realizowane w kraju i zagranicą, dające studentom możliwości doskonalenia własnych umiejętności oraz poznawania nowych obszarów działania. Współpraca z pracodawcami z branży rekreacyjnej, turystycznej i sportowej pozwala studentom nawiązywać kontakty i zdobywać doświadczenie u boku wykwalifikowanej kadry.
Od naszych kandydatów nie wymagamy doskonałej sprawności fizycznej.

Możliwość zatrudnienia:
• przedsiębiorstwa turystyczne i rekreacyjne (m.in. biura podróży, hotele i inne obiekty noclegowe, centra informacji turystycznej,
ośrodki wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjne i rekreacyjno-sportowe, kluby sportowe, kluby fitness,
ośrodki spa i odnowy biologicznej, sanatoria, domy kultury ),
• podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystyczno-rekreacyjnej,
• administracja rządowa i samorządowa.


Turystyka i RekreacjaGaleria zdjęc

Grecja 2010Galeria zdjęc

Tak kibicujemyGaleria zdjęc