Jak zamieszkać w DS?

Wszyscy zainteresowani!

zamieszkaniem w Domach Studenta mogą ubiegać się o miejsce składając wcześniej odpowiednie dokumenty:

Wniosek:
Studenci wszystkich roczników, którzy kontynuują studia proszeni są o składanie wniosków wraz z pełną dokumentacją w sprawie zakwaterowania w DS do dnia .......................

Wnioski w sprawie zakwaterowania w domu studenckim, studenci pierwszego roku I stopnia (licencjackich), złożyć powinni do ...........

Wnioski złożone nieterminowo będą rozpatrywane w zależności od wolnych miejsc.

 • plik Microsoft Word (wersja do częściowej edycji) - pobierz
 • plik pdf do wydruku - pobierz

Załączniki:

 1. Zaświadczenie o zarobkach z ostatnich trzech miesięcy (netto)
 2. Kserokopia aktu urodzenia rodzeństwa do 7 lat
 3. Zaświadczenie o nauce rodzeństwa (do 26 roku życia)
 4. Inne dokumenty potrzebne do udokumentowania sytuacji materialnej (w zależności z jakich środków rodzina osiąga dochody)
  1. decyzja o wysokości przyznanej emerytury/renty
  2. zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych
  3. kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie i oświadczenie, że w ciągu 3 lat nie było w tej sprawie nowych postanowień.
  4. zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości otrzymanego zasiłku
  5. inne zaświadczenia dokumentujące sytuację materialną rodziny

Wskazówki:
Wniosek należy w zależności od wybranej wersji:

 1. wersja do wydruku - wydrukować dwustronnie na jednej kartce formatu A4 wypełnić podpisać i przesłać wraz z załącznikami na adres AWF J. Piłsudskiego w Warszawie,Filia w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2
 2. wersja do częściowej edycji - wypełnić pola danych w tabelach wydrukować dwustronnie na formacie papieru A4 podpisać i przesłać wraz z załącznikami na adres AWF J. Piłsudskiego w Warszawie,Filia w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2.

DRUKI
ZWROT KAUCJI ZA MIEJSCE ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENTA

wniosek o zwrot kaucji:

 • plik MS Word (wersja do częściowej edycji) - pobierz
 • plik pdf do wydruku - pobierz