WF I rok I st

PLAN STUDIÓW – I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia

Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE – rok akademicki 2015/2016

L.P.PRZEDMIOT TYGODNIOWY WYMIAR GODZINZALICZENIA
I EGZAMINY
KARTA PRZEDMIOTU
SEMESTR ISEMESTR II
15 tygodni dydaktycznych15 tygodni dydaktycznych SEMESTR I SEMESTR II
w.ćw. w. ćw.
 

PRZEDMIOTY OGÓLNE

1

2

-

2

   

1.

Język obcy*

-

2

-

2

Z

Angielski
Niemiecki
Rosyjski
Włoski

Angielski
Niemiecki
Rosyjski
Włoski

2.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia

1

-

-

-

Z-1

pobierz

-

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

3

3

3

6

   

3.

Anatomia

1

1

-

1

E-2

pobierz

pobierz

4.

Biochemia

-

-

1

2

E-2

-

pobierz

5.

Biologia

1

1

-

-

Z-1

pobierz

-

6.

Pedagogika

-

-

1

1

Z

-

-

7.

Psychologia

1

1

1

2

E-2

pobierz

pobierz

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

2

10

1

13

   

8.

Metodyka wychowania fizycznego

-

-

1

1

Z

-

pobierz

9.

Trening ogólnorozwojowy / Zaprawa wojskowa**

-

2

-

-

Z-1

TO - pobierz
ZW - pobierz

-

10.

Teoria i metodyka koszykówki

-

2

-

2

Z-2

pobierz

pobierz

11.

Teoria i metodyka piłki siatkowej

-

-

-

2

Z

-

pobierz

12.

Teoria i metodyka gimnastyki

-

2

-

2

Z

K - pobierz
M - pobierz

K - pobierz
M - pobierz

13.

Teoria i metodyka pływania

-

1

-

1

Z

pobierz

pobierz

14.

Teoria i metodyka lekkoatletyki

-

-

-

2

Z

-

pobierz

15.

Rytmika i taniec*

-

1

-

1

Z-2

pobierz

pobierz

16.

Zabawy i gry ruchowe*

 

1

 

2

Z-2

pobierz

pobierz

17.

Historia kultury fizycznej

2

1

-

-

E-1

pobierz

-

18.

SPECJALNOŚĆ WF W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH*

       
19

Zajęcia ruchowe do wyboru**

 1. Rytmika i taniec. Muzyka, rytm, taniec
 2. Zabawy i gry ruchowe.
  Zabawy integracyjne i gry terenowe
-2-2Z
 1. pobierz
 2. pobierz
 1. pobierz
 2. pobierz

20.

Zajęcia ruchowe ***

 1. bezpieczeństwo skoków spadochronowych
 2. survival militarny
 3. selekcja do jednostek specjalnych
 4. sambo
 5. SERE A
 6. CrossFit - trening funkcjonalny
 7. Iron Man
 8. ochrona imprez masowych
 9. Military Insanity
 10. techniki linowe
 11. Foki - zajęcia obronne w wodzie
 12. tory przeszkód formacji mundurowych
     
 1. pobierz
 2. pobierz
 3. pobierz
 4. pobierz
 5. pobierz
 6. pobierz
 7. pobierz
 8. pobierz
 9. pobierz
 10. pobierz
 11. pobierz
 12. pobierz

21.

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

-

-

-

10 godz.

Z

-

pobierz

WYKŁADY I ĆWICZENIA

6

15;

17**

4

21;

23**

   

21; 23**

25; 27** +prakt.

* do wyboru

** dotyczy specjalności wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

*** I, II lub III rok/I, II, III, IV, V lub VI semestr