Wykładowcy i Studenci !

Zachęcamy do aplikowania z ramienia Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej
o granty europejskie na projekty organizacyjne, społeczne, naukowe i dydaktyczne.