Rekrutacja do Programu

ERASMUS+

na studia zagraniczne w  roku akademickim 2017/18

Przyjmowanie zgłoszeń do 10.10.2017

Wypełniony „Wniosek o włączenie do Programu”

należy składać w Biurze Jakości Kształcenia i Rozwoju (pok. 152)

erasmus_plus.jpg