DOKUMENTACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Wnioskodawca składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się, portfolio oraz opłatę za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej u Sekretarza Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się.

  • Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się - pobierz
  • Portfolio /Wykaz dokumentów kandydata/ - pobierz