WŁADZE STATUTOWE KLUBU

Władze Statutowe Klubu Sportowego AZS-AWF przy 
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
Filia w Białej Podlaskiej 
wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 
Członków Klubu Sportowego AZS-AWF w Białej Podlaskiej 
w dniu 27 listopada 2017 roku w Białej Podlaskiej 
Kadencja: 2017 – 2019

 

ZARZĄD KLUBU:

- Prezes Klubu - Mariusz Lichota
- Przedstawiciel Władz Uczelni (Filia AWF) – vacat

- Wiceprezes ds. Organizacyjno-Finansowych – Tadeusz Łukaszuk

- Wiceprezes ds. Rozwoju - Leszek Korolczuk

- Członek Zarządu - Filip Korpak

KLUBOWA KOMISJA REWIZYJNA:

- Przewodniczący – dr hab. prof. AWF Adam Wilczewski

- Sekretarz - Agnieszka Łukaszuk

- Członek KKR - Jarosław Stankiewicz

 

KLUBOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

- Sławomir Bodasiński 

- Paweł Mielnik

- Paulina Romanowska