W dniu dzisiejszym w Auli Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pracownika Zakładu Teorii i Technologii Treningu Sportowego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu mgr Pauliny Szyszki na temat: „Zmienność wybranych wskaźników techniki rwania sztangi w grupie zawodniczek trenujących podnoszenie ciężarów”.

Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz (AWF Warszawa). Pracę recenzowali dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska (AWF Wrocław) i dr hab. Władysław Jagiełło (AWFiS Gdańsk).

Po części jawnej obrony Komisja powołana do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Szyszki udała się na tajne głosowanie, efektem którego będzie wystąpienie do Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z wnioskiem o nadanie mgr Paulinie Szyszce stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.

Serdecznie gratulujemy!!!

20106647_1663770123673307_8414033427114567283_n
20106589_1663770137006639_5287877724415989568_n
20106325_1663770183673301_8851410388161297409_n
20106619_1663770270339959_4928788684524668609_n
20108489_1663770267006626_6917184764294745583_n
20108571_1663770187006634_5377753304415960677_n
20140069_1663770093673310_5819401561235509143_n
20229065_1663770363673283_3883931249813939973_n
Previous Next Play Pause
20106647_1663770123673307_8414033427114567283_n 20106589_1663770137006639_5287877724415989568_n 20106325_1663770183673301_8851410388161297409_n 20106619_1663770270339959_4928788684524668609_n 20108489_1663770267006626_6917184764294745583_n 20108571_1663770187006634_5377753304415960677_n 20140069_1663770093673310_5819401561235509143_n 20229065_1663770363673283_3883931249813939973_n


 Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego – budynku przy ul. Akademickiej 1a w Białej Podlaskiej,
będącego własnością Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 237,59 m2 z przeznaczeniem na działalność sportowo-rekreacyjną.

 

  • zał. treść ogłoszenia - pobierz
  • zał. specyfikacja warunków konkursu ofert - pobierz
  • zał. zestawienie wyposażenia - pobierz
  • zał. wzór oferty - pobierz
  • zał. wzór oferty (edytowalny) - pobierz
  • zał. projekt umowy - pobierz

Śpieszymy z informacją, że nasz wykładowca mgr Weronika Grantham – pracownik Zakładu Teorii i Technologii Treningu Sportowego ukończyła szkolenie w zakresie Edukacji Ruchu Somatycznego i jest oficjalnie jednym z dwóch zarejestrowanych w Polsce edukatorów (Registered Somatic Movement Educator). Organizacją nadającą certyfikat jest ISMETA czyli International Somatic Movement Education and Therapy Association.

Na stronie internetowej ISMETA (link poniżej) znajduje się mapka, na której zlokalizowani są wszyscy dotychczasowi praktycy (przesuwając mapkę na obszar Polski i powiększając obraz można zobaczyć, że aktualnie w Polsce są tylko 2 takie osoby, a jedną z nich jest właśnie pracownik Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej).

Nadmieniamy, że w Ameryce, Wielkiej Brytanii i innych krajach – głównie zachodnich, jest takich osób o wiele więcej, gdyż dziedzina ta jest bardziej znana. Można zatem powiedzieć, że jesteśmy prekursorami w zakresie edukacji ruchu somatycznego w Polsce.

https://ismeta.org/locate-a-practitioner#!directory/map/ord=lnm

Pani mgr Weronice Grantham serdecznie gratulujemy!!!

Dołącz do Najlepszych :-)

W dniu 7.07.2017r. otrzymaliśmy podziękowania od Prezesa PKOl-u Andrzeja Kraśnickiego, za współorganizację 19. Pikniku Olimpijskiego, który odbył się 3. czerwca 2017r. w Warszawie. Piknik Olimpijski to największa plenerowa impreza sportowo-rekreacyjna (w 2017 roku uczestniczyło w niej ponad 22 tysiące osób). W tegorocznej edycji z ramienia naszej Uczelni w organizacji Pikniku wzięło udział 6 nauczycieli akademickich, 2 absolwentów i 27 studentów obu wydziałów, którzy w widoczny sposób przyczynili się do sukcesu tego przedsięwzięcia.

Pan Prezes Kraśnicki dziękując naszym przedstawicielom za tegoroczny wkład, wyraził jednocześnie nadzieję na podobną współpracę w latach następnych.

Dołączamy się do podziękowań!!!

IMG_3579[1]
IMG_3580[1]
IMG_3581[1]
Previous Next Play Pause
IMG_3579[1] IMG_3580[1] IMG_3581[1]

W dniu 9. lipca 2017r. w Siedlcach odbył się otwarty Rodzinny Piknik z okazji 25. rocznicy istnienia Katolickiego Radia Podlasie. Wśród licznych jednostek i instytucji prezentujących się na Pikniku byli przedstawiciele naszej Uczelni – nauczyciele akademiccy: dr Dorota Bylina, dr Agnieszka Michalska, dr Anna Bodasińska, dr Janusz Zieliński, mgr Jarosław Sołtan oraz studentki: Marlena Jastrzębska i Patrycja Gniazdowska, którzy zaproponowali uczestnikom kilka ciekawych stanowisk: Stanowisko 1. Batak – służący do kształtowania i oceny poziomu zdolności koordynacyjnych, takich jak: szybkość reakcji, orientacja czasowo-przestrzenna; Stanowisko 2. Pomiar ciśnienia krwi oraz Stanowisko 3. Ocena składu ciała za pomocą analizatora medycznego TANITA.

Stanowiska bialskiej Filii AWF wzbudziły duże zainteresowanie uczestników Pikniku, którzy bardzo licznie korzystali z przedstawionej oferty

IMG_3405[1]
IMG_3408[1]
IMG_3409[1]
IMG_3413[1]
IMG_3419[1]
IMG_3421[1]
IMG_3424[1]
IMG_3425[1]
IMG_3433[1]
IMG_3450[1]
IMG_3452[1]
IMG_3455[1]
IMG_3475[1]
IMG_3476[1]
Previous Next Play Pause
IMG_3405[1] IMG_3408[1] IMG_3409[1] IMG_3413[1] IMG_3419[1] IMG_3421[1] IMG_3424[1] IMG_3425[1] IMG_3433[1] IMG_3450[1] IMG_3452[1] IMG_3455[1] IMG_3475[1] IMG_3476[1]