Zakład Służb Mundurowych i Sportów Walki

Kierownik Zakładu: dr Paweł Różański

Pracownicy:
doc. dr Zbigniew Bujak

mgr Dariusz Czubak

mgr Filip Korpak

mgr Karol Mirkowicz

Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego

Kierownik Pracowni:

Pracownicy: