W dniach 6-9.11.2017r. w ramach Programu Erasmus+ w naszej Uczelni przebywały z wizytą: prof. dr Asta Šarkauskien i doc. Brone Švitriene z Uniwersytetu w Kłajpedzie. Współpraca z Uniwersytetem w Kłajpedzie została nawiązana w 2010 roku przez dr Krzysztofa Piecha (WTiZ) podczas pobytu na Kongresie Sportu w Rydze. W ramach dotychczasowej współpracy odbywa się regularna wymiana nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+, podczas której prowadzone są wykłady dla studentów i nauczycieli, podejmowane są wspólne badania naukowe, dotyczące problematyki dziecka jako animatora aktywności ruchowej w rodzinie w ramach projektów badawczych oraz powstają wspólne publikacje.

            W programie pobytu gości z Kłajpedy znalazło się kilka spotkań dotyczących współpracy w zakresie działalności naukowej i dydaktyczno-organizacyjnej, m.in. z kierownictwem Uczelni (dziekanem WWFiS dr hab. prof. AWF Hubertem Makarukiem, prodziekan ds. rozwoju (WWFiS) dr Anną Bodasińską, prodziekanem ds. studiów o kierunku ogólnoakademickim (WWFiS) dr hab. prof. AWF Tomaszem Niźnikowskim, prodziekanem ds. Nauki i Rozwoju (WTiZ) dr hab. prof. AWF Maciejem Płaszewskim) i nauczycielami akademickimi dr hab. prof. AWF Elżbietą Huk-Wieliczuk (WWFiS) i dr Grzegorzem Godlewskim (WTiZ). W trakcie tych spotkań rozmawiano o podjęciu wspólnych badań naukowych oraz zaproszono przedstawicieli Uniwersytetu z Kłajpedy do współorganizacji cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Metodycznej czy kolejnej edycji Letniej Szkoły. Goście, odwiedzający naszą Uczelnię w ramach programu Erasmus+, przeprowadzili również zajęcia teoretyczne i praktyczne dla studentów kierunku Wychowanie Fizyczne, zwiedzili obiekty sportowe i dydaktyczne bialskiej Filii AWF, zostali zapoznani z ofertą badań naukowych i sprzętem naukowym wykorzystywanym w laboratoriach Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju oraz uczestniczyli w zajęciach na kierunku Kosmetologii, prowadzonych przez mgr Martę Leszko.

Opiekunem nauczycieli akademickich z Uniwersytetu w Kłajpedzie z ramienia WWFiS była dr hab. prof. AWF Elżbieta Huk-Wieliczuk.