W dniu 19.10.2017r. z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji w bilaskiej Filii AWF odbył się wykład nt. „Wymierne korzyści mediacji”, które przeprowadził kurator sądowy Paweł Ładziak. W/w wydarzenie to efekt współpracy pracowników Zakładu Pedagogiki i Psychologii z Komendą Policji i Sądem Rejonowym w Białej Podlaskiej.