Uwaga Studenci!!!

Od 3 października (wtorek) Samorząd Studencki rozpoczyna coroczną sprzedaż ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
Nowe, lepsze warunki ubezpieczenia 2017/2018 oraz wyższa suma ubezpieczenia: 26500 zł!!!

Nowość w ofercie dla studentów AWF (wszystkie kierunki) – ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) podczas praktyk studenckich za jedyne 10 zł!!!

Specjalna oferta NNW dla kierunków:

  • WF, Sport, Trener Personalny, Turystyka i Rekreacja (rozszerzenie o zawodowe uprawianie sportu); składka 78 zł
  • Fizjoterapia i Kosmetologia (rozszerzenie o ekspozycję zawodową na materiał zakaźny); składka 75zł

Szczegółowe informacje znajdują się na Wirtualnej Uczelni!!!

Ubezpieczenie można będzie wykupić od jutra (3.10.2017r.) on-line,
 w Samorządzie Studenckim oraz na terenie Uczelni
i akademików.