W dniu 2.06.2017 r. przedstawiciele studentów naszej Uczelni wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, organizowanej przez Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Konferencja skierowana była do młodych naukowców, studentów i doktorantów. Tematyka konferencji obejmowała problemy badawcze w sporcie, wychowaniu fizycznym i zdrowotnym, turystyce i rekreacji oraz fizjoterapii, pielęgniarstwie, terapii zajęciowej i kosmetologii.

Naszą Uczelnię reprezentowało 13 studentów: Jowita Guz, Agnieszka Połczyńska „Zmiany w zainteresowaniach lekkoatletyką uczniów klas szóstych szkół podstawowych w powiecie bialskim w latach 2008-2017” (SKN „Lekkoatletyka” – opiekun dr J. Danielewicz); Damian Świerdzewski „Wpływ ćwiczeń rozciągających z wykorzystaniem rolki na gibkość biegaczy-amatorów” (SKN „Lekkoatletyka” – opiekun dr J. Danielewicz); Dariusz Jaciubek „Efekt 12-tygodniowego treningu personalnego z zastosowaniem diety białkowo-tłuszczowej (SKN „Teorii Sportu” – opiekun dr A. Litwiniuk); Olga Wdowińska „Reakcja prosta wysoko kwalifikowanych zapaśniczek i zapaśników stylu wolnego” (SKN „Teorii i Praktyki Treningu Sportowego” – opiekun dr D. Gierczuk); Agnieszka Janisz „Prędkość lotu piłki podczas ataku wysoko kwalifikowanych siatkarek” (SKN „Teorii i Praktyki Treningu Sportowego” – opiekun dr D. Gierczuk); Kamila Gębała „Wpływ treningu metodą kulturystyczną na wartości momentów sił w statyce” (SKN „Podnoszenia Ciężarów” – opiekun dr J. Sacharuk); Dominika Wojciechowska „Wpływ treningu metodą kulturystyczną na wytrzymałość siłową” (SKN „Podnoszenia Ciężarów” – opiekun dr J. Sacharuk); Katarzyna Chwedoruk, Ewelina Bagińska „Ocena funkcjonalna mięśni posturalnych a hipermobilność stawowa dzieci w wieku 5 lat” (SKN „Ruch Korekcyjny” – opiekun dr M. Lichota); Agata Szelech „Rola treningu fizycznego w zwiększaniu wydolności u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego – analiza krytyczna piśmiennictwa (SKN „Fizjoterapii” – opiekun dr hab. prof. AWF M. Płaszewski); Patrycja Rutkowska „Który program ćwiczeń fizycznych jest najwłaściwszy w leczeniu cukrzycy typu 2? – przegląd krytyczny” (SKN „Fizjoterapii” – opiekun dr hab. prof. AWF M. Płaszewski; Magdalena Stolarczyk „Wiarygodność metody spoczynkowej w ocenie wydolności fizycznej na potrzeby fizjoterapii – analiza serii przypadków” (SKN „Fizjoterapii” – opiekun dr hab. prof. AWF M. Płaszewski); Edyta Ręcławowicz „Skuteczność metody pilatess u osób z bólami krzyża – przegląd parasolowy” (SKN „Fizjoterapii” – opiekun dr hab. prof. AWF M. Płaszewski); Agnieszka Płodowska „Analiza retrospektywna rozwoju motorycznego dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową – studium przypadku” (SKN „Fizoterapii” – opiekun dr hab. prof. AWF M. Płaszewski).

Ponadto Dominika Wojciechowska zdobyła 1., a Kamila Gębała 2. miejsce w panelu tematycznym „Sport”, natomiast mgr Paulina Szyszka była członkiem Komisji w panelu tematycznym „Wychowanie fizyczne i turystyka i rekreacja”.

Serdecznie gratulujemy !

KONFERENCJA PLAKAT
18090915_10212707699557402_1950336061_o
18817929_1623501161013094_2084934521_o
18871415_1623501147679762_979086546_n
18926204_1623501364346407_1093341976_o
18926586_1623500484346495_588267401_o
18927297_1623501024346441_659808783_o
Previous Next Play Pause
KONFERENCJA PLAKAT 18090915_10212707699557402_1950336061_o 18817929_1623501161013094_2084934521_o 18871415_1623501147679762_979086546_n 18926204_1623501364346407_1093341976_o 18926586_1623500484346495_588267401_o 18927297_1623501024346441_659808783_o