W dniach 18-19.05.2017 r. odbył się XVI Konkurs na najlepszą lekcję wychowania fizycznego prowadzoną przez studentów. Otwarcia Konkursu dokonał Dziekan WWFiS dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk, który przywitał uczestników (prowadzących zajęcia, jury, nauczycieli akademickich i studentów), wyraził swoje zadowolenie z „powrotu” Konkursu do kalendarza imprez naszej Uczelni oraz życzył wszystkim prowadzącym lekcje konkursowe samych ciekawych pomysłów i skutecznych rozwiązań organizacyjnych. Następnie główny koordynator imprezy dr Ireneusz Chaliburda przedstawił skład jury konkursowego: przewodnicząca dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak, członkowie: dr Dorota Różańska, dr Janusz Zieliński, mgr Krzysztof Wróbel.

W pierwszym dniu studenci poprowadzili 3 lekcje: Michał Korzun - „Doskonalenie podań i chwytów. Nauczanie nowych odmian gry w dwa ognie jako aktywnych form spędzania czasu wolnego; Justyna Dziura - „Fitness – ćwiczenia rytmiczne, pozwalające uczniom doskonalić podstawowe kroki hi/low aerobicu” oraz Anna Sadowska „Rugby. Doskonalenie podań i chwytów za pomocą gier i zabaw. Nauczanie gry w rugby TAG”. W drugim dniu Konkursu lekcje prowadzili Agata Widłak „Sprawny jak pirat - poznajemy gry i zabawy rozwijające szybkość, zwinność i skoczność”; Tomasz Borowski „Piłka nożna. Doskonalenie czasu reakcji na różne bodźce oraz Dawid Siliwoniuk „Taekwondo. Nauczanie sposobów poruszania się w walce sportowej oraz kopnięć ap-chagi prawą i lewą nogą”.

Po przeprowadzonych lekcjach jury udało się na obrady, a następnie zostały ogłoszone wyniki.

Klasyfikacja końcowa:

I m. Tomasz Borowski

II m. Anna Sadowska

III m. Dawid Siliwoniuk

III m. Michał Korzun

Wyróżnienia: Agata Widłak i Justyna Dziura.

Podczas uroczystości zakończenia Konkursu wręczono studentom prowadzącym lekcje konkursowe nagrody: za I miejsce – Puchar Prorektora ds. Filii – wręczył główny koordynator Konkursu dr Ireneusz Chaliburda, za II miejsce – Puchar Dziekana WWFiS – wręczył Pan Dziekan prof. Hubert Makaruk, za miejsce III – Puchar Kierownika Katedry Wychowania Fizycznego – wręczyła dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak – kierownik Katedry. Wyróżnienia wręczyła dr Dorota Różańska – współorganizatorka Konkursu.

z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9
z11
z12
z13
z14
z15
z16
z17
z18
z19
z21 (2)
z21
z22
z23
z24
z25
z26
z27
z28
z29
z31
z32
Previous Next Play Pause
z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z11 z12 z13 z14 z15 z16 z17 z18 z19 z21 (2) z21 z22 z23 z24 z25 z26 z27 z28 z29 z31 z32