Pod koniec kwietnia Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk uczestniczył w konferencji „Jakość w sporcie” we Wrocławiu. Konferencji towarzyszyło spotkanie dedykowane rozwojowi profesji trenera personalnego w Polsce. Nasze ostatnie działania wydziałowe zyskały uznanie specjalistów z branży fitness i treningu zdrowotnego, co potwierdzone zostało deklaracją objęcia patronatem Polskiego Związku Trenerów Personalnych (PZTP) kierunku trener personalny. Warto nadmienić, iż trwają prace zmierzające do stworzenia zawodu trenera personalnego w Polsce. Na zdjęciu Pan Dziekan Makaruk wraz z członkami zarządu PZPT (Bartosz Groffik – prezes PZPT, Gabriel Pawlak – członek zarządu PZPT) oraz dr Anną Szumilewicz (ekspertem Polskiej Ramy Kwalifikacji).