Czy wiecie, że kierunek Trener personalny, to także studia, które kształtują kompetencje pozwalające towarzyszyć drugiemu człowiekowi (zawodnikowi, klientowi, podopiecznemu) w jego zmianie nie tylko od strony kondycji fizycznej i sylwetki, ale również w zakresie rozwoju osobistego – indywidualnego, naturalnego.

Postęp cywilizacyjny niesie za sobą konieczność zmian w podejściu do CZŁOWIEKA, szczególnie w zakresie dbania o niego i o jego rozwój, dlatego też oferta programowa nowego kierunku Trener Personalny w AWF Biała Podlaska jest właśnie ukierunkowana na poznanie nowoczesnych metod pracy z klientem, które pozwolą powiedzieć: „jestem szczęśliwym człowiekiem”. Dodatkowo w trakcie studiów pokażemy Ci, jak skutecznie towarzyszyć drugiemu człowiekowi w procesie zmian oraz, jak inspirować własną osobą i postawą do samorozwoju podopiecznego czy zawodnika, który ma się uczyć, a nie być pouczany, który ma być ekspertem od własnych decyzji, wyborów, zasobów osobistych i możliwości. Wielomodułowy program studiów pozwoli Ci nabyć także niezwykle istotne umiejętności budowania relacji, skutecznego komunikowania się, słuchania, kontrolowania emocji oraz wyznaczania i realizowania celów. Studiując ten kierunek posiądziesz szereg kompetencji, odnoszących się do osobowości, postaw i potrzeb drugiego człowieka, które znacznie zwiększą twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zatem, jeżeli wyznajesz dewizę, że „Tylko ten może zapalać, który sam płonie” oraz jeżeli jesteś gotowy towarzyszyć ludziom w ich zmianie, wspierać ich oraz motywować, to ten kierunek jest dla Ciebie!!! Skorzystaj z nowoczesnego interaktywnego procesu szkolenia, dzięki któremu zoptymalizujesz swoje działania, będziesz w stanie podejmować trafniejsze decyzje i pełniej korzystać ze swoich naturalnych umiejętności w relacji z drugim człowiekiem.

Dołącz do Najlepszych :-)