W dniach 18-19.05.2017 r. zapraszamy na Finał XVI Konkursu na najlepszą lekcję wychowania fizycznego, prowadzoną przez studentów. Lekcje konkursowe odbędą się w godzinach 9.00-12.00 na hali sportowej Filii AWF w Białej Podlaskiej przy ulicy Akademickiej 2.

 

 

P r o g r a m

XVI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ LEKCJĘ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WWFiS w BIAŁEJ PODLASKIEJ

18 - 19.05.2017 r.

 

 

18.05.2017 /czwartek/ - hala Filii AWF

0900 - 0945       Lekcja nr 1 /hala/ - Korzun Michał - II r. Ist. WF

(Gry i zabawy, kl. III szkoły podst.): ” Doskonalenie podań
i chwytów. Nauczanie nowych odmian gry w dwa ognie jako aktywnych form spędzania czasu wolnego”.

0945 - 1000       Przygotowanie do następnej lekcji.

1000 - 1045      Lekcja nr 2 /hala/ - Dziura Justyna - II r. Ist. WF (Ćwiczenia rytmiczno-taneczne, kl. III gimnazjum dziewcząt):

„Fitness- ćwiczenia rytmiczne, pozwalające uczniom doskonalić podstawowe kroki hi/low aerobicu”.

1045 - 1100    Przygotowanie do następnej lekcji.

1100 - 1145     Lekcja nr 3 /stadion LA/ - Sadowska Anna - II r. Ist. WF  (ZGS- rugby, kl. III gimnazjum chłopców):

„ Rugby. Doskonalenie podań i chwytów za pomocą gier i zabaw. Nauczanie gry w rugby TAG.

 

19.05.2017 /piątek/ - hala Filii AWF

0900 - 0945       Lekcja nr 4 /hala/ - Widłak Agata - II r. Ist. WF

(Gry i zabawy, kl. II szkoły podst.): ” Sprawny jak pirat - poznajemy gry i zabawy rozwijające szybkość, zwinność
i skoczność”.

0945 - 1000       Przygotowanie do następnej lekcji.

1000 - 1045      Lekcja nr 5 /hala/ - Borowski Tomasz- Ir. IIst. WF (ZGS- piłka nożna, kl.VI chłopców): „ Piłka nożna. Doskonalenie czasu reakcji na różne bodźce.”

1045 - 1100    Przygotowanie do następnej lekcji.

1100 - 1145     Lekcja nr 6 /hala/ - Siliwoniuk Dawid - II r. Ist. WF (Taekwondo, Kl. VI dziewcząt): „ Taekwondo. Nauczanie sposobów poruszania się w walce sportowej oraz kopnięć ap-chagi prawą i lewą nogą”.

1200 - 1230   Obrady JURY oraz Ogłoszenie wyników „XVI Konkursu na najlepsza lekcję wychowania fizycznego”