W dniach 30.04-06.05.2017r. pracownik Zakładu Rekreacji Wydziału Turystyki i Zdrowia dr Grzegorz Godlewski przebywał w Kłajpedzie (Litwa) na tamtejszym Uniwersytecie, uczestnicząc w Programie mobilności nauczycieli akademickich ERASMUS+. Funkcję opiekuna sprawowała prof. dr Diana Saparniene – Kierownik Katedry Rekreacji i Turystyki. W trakcie pobytu dr Grzegorz Godlewski zrealizował ciekawy program, obejmujący zajęcia dydaktyczne dla studentów I i III roku kierunku Turystyka i Rekreacja, których tematyka obejmowała problematykę kontrowersji na rynku turystycznym oraz elementy turystyki zrównoważonej na styku turystyki kajakowej i kulturowej. Nasz pracownik uczestniczył także w 4. International Week for Teaching and Administrative Staff. Międzynarodowy tydzień skierowany jest do kadry dydaktycznej i administracyjnej, zajmującej się współpracą międzynarodową, programami wymiany i studentami międzynarodowymi. Podczas międzynarodowego tygodnia Uniwersytet w Kłajpedzie organizuje program szkoleń dla nauczycieli i personelu administracyjnego. To świetna okazja, aby nawiązać kontakt z przedstawicielami z różnych krajów i uniwersytetów. Dr Grzegorz Godlewski w swoim wystąpieniu przedstawił ofertą edukacyjną naszej Uczelni.