W dniach 26-28.04.2017 r. dr Krzysztof Piech – pracownik Zakładu Rekreacji Wydziału Turystyki i Zdrowia oraz dr Artur Litwiniuk – pracownik Zakładu Edukacji Zdrowotnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu uczestniczyli w X Kongresie Naukowym Krajów Nadbałtyckich, zorganizowanym w Rydze na Łotwie przez Łotewską Akademię Wychowania Fizycznego oraz Bałtyckie Towarzystwo Nauk o Sporcie. Patronat nad Kongresem objęło Ministerstwo Edukacji; Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rydze; Łotewski Fundusz Edukacyjny oraz Łotewska Rada Federacji Sportowych. W tegorocznym kongresie pt. „Multiplicity of sport science in practice” wzięło udział 200 naukowców z 14 krajów: Łotwy, Litwy, Estonii, Szwecji, Kanady, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Polski, Izraela, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Białorusi. Podczas konferencji zaprezentowano 159 badań naukowych w pięciu obszarach: Pedagogika i psychologia w sporcie; Coaching; Zarządzanie Sportem i Socjologia; Fizjologia sportowa, biochemia, medycyna oraz Aktywność fizyczna, rekreacja i zdrowie. Dr Artur Litwiniuk razem z prof. Jarek Mäestu z Estonii był także przewodniczącym sekcji naukowej „Physical Activity, Recreation and Health”.

1
2
3
4
5
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6