Cel projektu:

• organizacja zawodów międzyrocznikowych w wybranych zespołowych grach sportowych, w ramach projektu promującego rywalizację sportową, zgodną z wartościami zasady Fair play,

• międzyrocznikowa integracja sportowa studentów WWFiS,

• nabycie szeregu kompetencji związanych z organizacją imprezy sportowej z wybranej zespołowej gry sportowej.


Terminy realizacji:

• koszykówka – termin realizacji do 30.04.2017 r. – realizacja: I rok WF I st. – osoby odpowiedzialne: mgr Teresa Jaślikowska-Sadowska, dr Janusz Zieliński, dr Paweł Wołosz;

• piłka ręczna – termin realizacji do 20.05.2017 r. – realizacja: II rok WF I st. – osoby odpowiedzialne: dr Sławomir Bodasiński, mgr Leszek Siejwa;

• piłka nożna – termin realizacji do 30.11.2017 r. – realizacja III rok WF I st. – osoby odpowiedzialne: doc. dr Leszek Cicirko, dr Tomasz Buraczewski;

• piłka siatkowa plażowa – termin realizacji do 15.06.2017 r. – realizacja: I rok SPORT I st. – osoby odpowiedzialne: dr Anna Bodasińska, mgr Marcin Śliwa, mgr Wojciech Ignatiuk.


Rodzaje działań studenckich podczas trwania zawodów sportowych:

• kibicowanie – studenci są odpowiedzialni za czynności związane z:

- kibicowaniem (obowiązuje forma „Klubu kibica”, studenci wewnątrz grupy określają formę dopingu, organizują gadżety z tym związane).

• czynności organizacyjno-promocyjne – studenci są odpowiedzialni za:

- przygotowanie różnych form promocji zawodów (plakaty, zaproszenia, banery informacyjne), które zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych w Uczelni, stronie internetowej Wydziału, Facebooku wydziałowym oraz Instagramie,

- zabezpieczają nagrody (dyplomy, indywidualne wyróżnienia),

- przygotowanie końcowej relacji z zawodów wzbogaconej zdjęciami lub filmem z przebiegu turnieju.

• zawodnik/zawodniczka – studenci są odpowiedzialni za czynności związane z:

- czynnym udziałem w rywalizacji sportowej.

• sędziowanie – studenci są odpowiedzialni za czynności związane z:

- opracowaniem regulamin turnieju,

- przygotowaniem protokołów, tabele wyników,

- ustaleniem systemu rozgrywania turnieju,

- prowadzeniem obsługi sędziowskiej zawodów.

• prowadzący zawody – student jest odpowiedzialny za czynności związane z:

- nagłośnieniem i komentowaniem zawodów,

- otwarciem i zamknięciem zawodów.

• czynności porządkowe – studenci są odpowiedzialni za czynności związane z:

- przygotowaniem obiektu do turnieju (sprzęt sportowy),

- dbałością o czystość na zawodach,

- uprzątnięciem obiektu po zawodach.

• czynności ochronne – studenci są odpowiedzialni za czynności związane z:

- prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem turnieju.