Czy wiecie, że wiele osób błędnie sądzi, że studenci kierunku „wychowanie fizyczne” przez cały czas jedynie ćwiczą i rzeźbią swoje ciała nie zważając na potrzeby i rozwój umysłu. Nic bardziej mylnego!

Kierunek Wychowanie Fizyczne adresowany jest do osób aktywnych, które interesują się szeroko pojętą kulturą fizyczną i zdrowym stylem życia. Szczególnie duży nacisk na tego typu studiach kładzie się na edukację w zakresie wychowania fizycznego, a więc na działanie skierowane na kształtowanie postaw prozdrowotnych czy prospołecznych. Student tego kierunku jest przygotowywany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na każdym poziomie edukacji szkolnej oraz do pracy w charakterze trenera, instruktora czy menedżera sportu. Proces kształcenia zapewnia: zdobycie zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizowania wszelkich form zajęć ruchowych (lekcje wychowania fizycznego, zajęcia treningowe), uzyskania odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej i przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Absolwenci tego kierunku, oprócz pracy w szkole, mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach dydaktyczno-wychowawczych, ośrodkach sportu i rekreacji, w klubach i stowarzyszeniach sportowych, w fundacjach i organizacjach społecznych czy administracji rządowej i samorządowej. Studia na kierunku Wychowanie Fizyczne dają także możliwość rozwijania licznych pasji sportowych, które po ukończeniu edukacji można wykorzystać w swojej pracy zawodowej.

Zatem już wiecie, że sprawność ciała jest oczywiście ważna na tych studniach, zwykle sprawdza się ją przy przyjmowaniu kandydatów, ale to tylko część wielkiej całości. Bo absolwent tego kierunku ma uczyć innych, w jaki sposób dbać o ciało i jak się nim zajmować, by służyło jak najdłużej!!!

Dołącz Do Najlepszych!