Katedra Turystyki i Zarządzania Filii AWF w Białej Podlaskiej
Biblioteka Filii AWF w Białej Podlaskiej

mają zaszczyt zaprosić na
VII Seminarium Naukowe (biblio)Teka (post)Turysty

nt.

Wieś w Turystyce i Rekreacji.
Przeszłość czy przyszłość?

Biała Podlaska, 23 marca 2017 roku
godz. 18:00

CZYTELNIA CZASOPISM FILII AWF W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Centrum Ośrodek Informacji Naukowej
Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju