Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

zaprasza na

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACJI PEDAGOGICZNYCH

1. Cel studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i instytucjach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej na stanowisku nauczyciela zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy jako nauczyciele przedmiotów (do prowadzenia zajęć) zgodnie ze swoim przygotowaniem merytorycznym w przedszkolach i szkołach podstawowych; natomiast osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze swoim przygotowaniem merytorycznym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkolnictwie ponadgimnazjalnym i w kształceniu zawodowym.

2. Czas trwania i tematyka zajęć: 

• Trzy semestry;

• Tryb zaoczny / dwudniowe lub trzydniowe zjazdy piątkowo – niedzielne/;

• 370 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz 150 godzin praktyki dydaktyczno-wychowawczej w odpowiednich placówkach oświatowych;

• Przewidywany termin rozpoczęcia studiów: marzec 2018r.;

• Minimalna liczba uczestników - 20 osób.

Tematyka zajęć uwzględnia realizację następujących treści:

• Podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące: pedagogiki ogólnej, teorii wychowania oraz wybranych elementów pedagogiki specjalnej i nauczania integracyjnego;

• Podstawowe zagadnienia dotyczące psychologii: ogólnej, rozwoju człowieka, wychowawczej oraz klinicznej;

• Podstawowe zagadnienia dotyczące oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych na różnych etapach edukacyjnych, z uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

• Podstawowe zagadnienia z zakresu dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki obszaru przedmiotowego;

• Wybrane zagadnienia z zakresu pedeutologii /w tym: etycznych i prawnych aspektów zawodu nauczyciela, ochrony własności intelektualnej, rozwoju zawodowego/;

• Umiejętności coachingowe w edukacji;

• Trening umiejętności wychowawczych;

• Wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, emisji głosu, medycyny ratunkowej;

• Kształtowanie praktycznych umiejętności: społecznych oraz technicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela;

• Seminarium dyplomowe.

3. Zasady odpłatności:

• Opłata rekrutacyjna 100 zł /z opłaty zwolnieni są studenci i absolwenci Filii AWF w Białej Podlaskiej/

• Opłata za studia:

3000 zł /1000 zł każdy semestr - I, II, III/; przy jednokrotnej wpłacie zniżka 5%. Opłata za każdy semestr musi zostać uiszczona przed rozpoczęciem zajęć.

Aktualnie zgłoszonych: 8

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe są proszeni o wypełnienie kwestionariusza osobowego /pobierz/ i przesłanie go e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Pozostałe dokumenty będą dostarczane drogą elektroniczną po uruchomieniu studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje:

Kierownik Studiów Podyplomowych Kwalifikacji Pedagogicznych dr Maria Anna Turosz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (83) 342 97 78

Zgłoszenia i informacje pod adresem: Biuro Jakości Kształcenia i Rozwoju, AWF, ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska. Tel. (83) 342 88 09; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.