Filia AWF w Białej Podlaskiej dysponuje 435 miejscami w 4 Domach Studenta. Opłata za zamieszkanie w Domach Studenta składa się z dwóch rodzajów opłat: jednorazowej kaucji zwrotnej (wysokość zwrotu zależy od stopnia zużycia i ewentualnych zniszczeń wyposażenia pokoju bądź zniszczeń w pomieszczeniach ogólnego dostępu) oraz comiesięcznej opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji Domów Studenta.
Opłatę za akademik należy dokonać w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, po tym terminie naliczane są odsetki za zwłokę.

W okresie wakacyjnym oraz w roku akademickim w miarę wolnych miejsc wysokość opłaty za 1-os./dobę zależna jest od standardu pokoju i wynosi odpowiednio: za jedno miejsce w DS - blok A,B i C pokój 1-os. i 2-os. Lux-50zł/doba, 2-os.- 40 zł/doba, Asystent 30 zł/doba, Agat pokój 1-os. 60 zł/doba, 2-os.- 50 zł/doba - dla studentów Studiów Zaocznych i Studiów Doktoranckich.


Nasza oferta:


Dom Studenta A,B,C przy ul. Akademickiej 2 Dom Studenta przy ul. 34 Pułku Piechoty 1
 

Dom Studenta przy ul. Makaruka 1 Miejsca mieszkalne w Bloku Asystenckim przy ul. Akademickiej 2