AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Dokumenty

 • Regulamin dyplomowania na studiach I stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej - pobierz
  • Fotografie przeznaczone do dyplomów ukończenia studiów powinny prezentować dyplomanta w stroju oficjalnym.
 • Wzór pierwszej strony pracy licencjackiej na WWFiS (PL) - pobierz
 • Regulamin dyplomowania na studiach II stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej - pobierz
  • Fotografie przeznaczone do dyplomów ukończenia studiów powinny prezentować dyplomanta w stroju oficjalnym.
 • Wzór pierwszej strony pracy magisterskiej na WWFiS (PL) - pobierz
 • Wzór pierwszej strony pracy magisterskiej na WWFiS (EN) - pobierz
 • Nazwy wydziałów, zakładów - ang - pobierz
 • Procedura antyplagiatowa - pobierz

 Wzory podań

 • Wzór podania dla studentów:
  • Karta ewidencyjna pracy magisterskiej - pobierz
  • Karta ewidencyjna pracy licencjackiej - pobierz
  • podanie o zmianę promotora pracy dyplomowej - pobierz
  • zalecane zasady edytorskie - pobierz
  • podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej - pobierz
  • dane do dyplomu (suplement) studia I i II stopnia - pobierz
  • Opinia Komisji w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowego - pobierz
  • oświadczenie studia II stopnia - pobierz
  • oświadczenie studia I stopnia - pobierz
  • wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy studia II stopnia - pobierz
  • wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy studia I stopnia - pobierz
  • wniosek o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski studia II stopnia - pobierz
  • wniosek o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski studia I stopnia - pobierz
  • protokół komisji egzaminu magisterskiego - pobierz
  • protokół egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia - pobierz
  • oświadczenie autora pracy w sprawie procedury antyplagiatowej - pobierz
  • formularz informacyjny dotyczący prac magisterskich - pobierz
 • Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej na WWFiS - pobierz
 • Wzór pierwszej strony pracy magisterskiej na WWFiS - pobierz
 • Wzór pierwszej strony pracy magisterskiej na WWFiS (EN) - pobierz , nazwy wydziałów, zakładów - ang - pobierz
 • Podanie dotyczące zmiany wydziału pracy dyplomowej - pobierz
 • Podanie dotyczące zmiany wydziału pracy magisterskiej - pobierz