AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Dokumenty

 • Regulamin dyplomowania na studiach II stopnia w Wydziale Turystyki i Zdrowia - pobierz; 
  • Fotografie przeznaczone do dyplomów ukończenia studiów powinny prezentować dyplomanta w stroju oficjalnym.
 • Regulamin dyplomowania na studiach I stopnia w Wydziale Turystyki i Zdrowia - pobierz;
  • Fotografie przeznaczone do dyplomów ukończenia studiów powinny prezentować dyplomanta w stroju oficjalnym.
 • Procedura antyplagiatowa - pobierz
 • Zasady wyróżniania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Wydziale Turystyki i Zdrowia - pobierz

Wzory podań

 • Karta ewidencyjna pracy magisterskiej - pobierz
 • Karta ewidencyjna pracy licencjackiej - pobierz
 • podanie o zmianę promotora pracy dyplomowej - pobierz
 • zalecane zasady edytorskie - praca licencjacka - pobierz
 • zalecane zasady edytorskie - praca magisterska - pobierz
 • ocena pracy dyplomowej (promotor, recenzent) - pobierz
 • podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej - pobierz
 • dane do dyplomu (suplement) studia I i II stopnia - pobierz
 • oświadczenie - pobierz
 • wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy studia II stopnia - pobierz
 • wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy studia I stopnia - pobierz
 • wniosek o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski studia II stopnia - pobierz
 • wniosek o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski studia I stopnia - pobierz
 • oświadczenie autora pracy w procedurze antyplagiatowej - pobierz
 • formularz informacyjny dotyczący prac magisterskich - pobierz
 • Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej na WTiZ - pobierz
 • Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej na WTiZ (PL) - pobierz
 • Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej na WTiZ (EN) - pobierz, nazwy zakładów i katedr (EN) - pobierz
 • Podanie dotyczące zmiany wydziału pracy magisterskiej/dyplomowej WTiZ - pobierz