AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Jak zamieszkać w DS?

Wszyscy zainteresowani!

zamieszkaniem w Domach Studenta mogą ubiegać się o miejsce składając wcześniej odpowiednie dokumenty:

Wniosek:
Studenci wszystkich roczników, którzy kontynuują studia proszeni są o składanie wniosków w sprawie zakwaterowania w DS do dnia 10.07.2017r w biurze administracji Domu Studenta.

Wnioski w sprawie zakwaterowania w domu studenckim, studenci pierwszego roku I stopnia (licencjackich), złożyć powinni do 30.07.2017r. Lista przyjętych do akademika ukaże się na stronie 08.08.2017r.

Wnioski złożone nieterminowo będą rozpatrywane w zależności od wolnych miejsc.

  • plik Microsoft Word (wersja do częściowej edycji) - pobierz
  • plik pdf do wydruku - pobierz

Wskazówki:
Wniosek należy w zależności od wybranej wersji:

  1. wersja do wydruku - wydrukować dwustronnie na jednej kartce formatu A4 wypełnić podpisać i przesłać na adres AWF J. Piłsudskiego w Warszawie,Filia w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2
  2. wersja do częściowej edycji - wypełnić pola danych w tabelach wydrukować dwustronnie na formacie papieru A4 podpisać i przesłać na adres AWF J. Piłsudskiego w Warszawie,Filia w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2.

DRUKI
ZWROT KAUCJI ZA MIEJSCE ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENTA

wniosek o zwrot kaucji:

  • plik MS Word (wersja do częściowej edycji) - pobierz
  • plik pdf do wydruku - pobierz