AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ


Zapraszamy studentkę, chętną do zamieszkania w pokoju 2-os. w Domu Studenta "ABC" blok B oraz studenta do pokoju 2-os. blok C (informacje w biurze DS lub pod nr 83 342 87 90)

 

Kwaterowanie w Domu Studenta rozpoczynamy w następujących dniach: I Rok wszystkie kierunki -
 • ...................................................................

Kwaterowanie w Domu Studenta pozostałych roczników :

 • ...................................................................
 • ...................................................................

Studenci, którzy nie mogą zakwaterować się w wyznaczonym terminie mają czas do ..............r. w godz. ..............., po tym terminie tracą miejsce w Domu Studenta(wyjątek stanowią specjalne okoliczności, prosimy wówczas o kontakt tel.).

Do zakwaterowania należy mieć ze sobą:

     dowód wpłaty kaucji
     dowód osobisty
     2 zdjęcia

Informujemy o możliwości wykupienia karty parkingowej dla studentów mieszkających w akademikach:

 • miesięczna - 30zł
 • roczna       - 250zł

PIERWSZA LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH/NIEPRZYJĘTYCH DO AKADEMIKA NA ROK AKADEMICKI .................

 Kaucje prosimy wpłacić do ..................r. (potwierdzającej chęć zamieszkania w Domu Studenta, dotyczy powyższej listy)

Przypominamy osobom z pierwszej listy - brak kaucji i zaległość może spowodować skreślenie z tej listy.

 • DRUGA LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH/NIEPRZYJĘTYCH DO AKADEMIKA NA ROK AKADEMICKI ..................

Kaucje prosimy wpłacić do ................ (brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Domu Studenta)

 • LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY MIEJSCA W AKADEMIKU -  LISTA REZERWOWA. 

Osoby rezygnujące z przyznanego miejsca w DS, prosimy o kontakt pod nr (83) 342 87 90.


Administracja domów studenckich

UWAGA STUDENCI, KTÓRZY OTRZYMALI MIEJSCA W DOMACH STUDENTA!

Kaucję prosimy wpłacić na rachunek bankowy Filii AWF w PEKAO S.A. I O Biała Podlaska numer 03 1240 2177 1111 0000 3570 3646, która będzie potwierdzeniem zamieszkania w Domu Studenta od semestru zimowego. Studenci, którzy w określonym terminie nie wpłacą kaucji, tracą przyznane miejsce w akademiku, zaś ci którzy zrezygnują z przydzielonego im miejsca po wpłaceniu – tracą kaucję. Wysokość kaucji  do DS : (ABC) Spartanin, Blok Asystenta oraz DS Agat – 300zł. Pozostałe osoby, które nie otrzymały akademika z braku miejsc, bądź zalegają z opłatami są umieszczone na liście rezerwowej.

Wszyscy zainteresowani!
zamieszkaniem w Domach Studenta mogą ubiegać się o miejsce składając wcześniej odpowiednie dokumenty - zobacz

W przypadkach zakłóceń ciszy nocnej w DS "ABC"  proszę dzwonić na portiernię

 • DS "ABC" - tel. 83 342 87 91,
 • DS Agat - tel. 83 342 87 13.

WAŻNE:

 • Przypominamy o zakazie parkowania pojazdów na drogach wewnętrznych i przed ogrodzeniem kontenerów na śmiecie. Przypadki łamania zakazu będą zgłaszane Straży Miejskiej celem nałożenia kary mandatowej.
 • O OBOWIĄZKU uregulowania opłat za akademik. Osoby mające zaległości TRACĄ prawo ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENTA. Numer i dane konta znajdują się w zakładce "Administracja"