AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
WŁADZE STATUTOWE KLUBU
Władze Statutowe Klubu Sportowego AZS-AWF przy
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej
wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Członków Klubu Sportowego AZS-AWF w Białej Podlaskiej
w dniu 27 listopada 2017 roku w Białej Podlaskiej
Kadencja: 2017 – 2019
ZARZĄD KLUBU:
- Prezes Klubu
- Mariusz Lichota
- Przedstawiciel Władz Uczelni (Filia AWF) – vacat
- Wiceprezes ds. Organizacyjno-Finansowych – Tadeusz Łukaszuk
- Wiceprezes ds. Rozwoju - Leszek Korolczuk
- Członek Zarządu
- Filip Korpak
KLUBOWA KOMISJA REWIZYJNA:
- Przewodniczący – dr hab. prof. AWF Adam Wilczewski
- Sekretarz - Agnieszka Łukaszuk
- Członek KKR
- Jarosław Stankiewicz
KLUBOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
- Sławomir Bodasiński
- Paweł Mielnik
- Paulina Romanowska