AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Informacja Statutowa:
Członkowie Klubu Sportowego AZS-AWF w Białej Podlaskiej Zarząd Klubu przypomina o obowiązku opłaty składki członkowskiej na rok akademicki: 2017/2018 – obowiązującej w okresie od dnia wystawienia lub przedłużenia legitymacji do dnia: 30.09.2018 r.

Składka członkowska na rok akademicki 2017/2018 – wynosi:

- 50,00 zł.(z polisą NNW – Gothaer „Standard”)

- kwota ubezpieczenia - 6.500,00 zł.

- 80,00 zł.(z polisą NNW – Gothaer „Komfort”)

- kwota ubezpieczenia - 25.000,00 zł.

- 450,00 zł.(z polisą NNW – Gothaer „Sport”)

- kwota ubezpieczenia - 75.00,00 zł.

Opłata składki członkowskiej upoważnia do otrzymania lub przedłużenia legitymacji członkowskiej: - AZS - dot. Członków Klubu bez względu na wiek i status studenta - ISIC-AZS - dot. Członków Klubu będących studentami (bez względu na wiek !) lub uczniów powyżej 12-tego roku życia - ITIC-AZS - dot. Członków Klubu będących instruktorami, trenerami, nauczycielami lub wykładowcami akademickimi

Składki należy opłacać w biurze Klubu – budynek główny FAWF - pok. 116.

Uwaga!

Opłata składki członkowskiej przez Członków Klubu jest obligatoryjna,
zgodnie ze Statutem Klubu Sportowego AZS-AWF Biała Podlaska