AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Informacja Statutowa:
Członkowie Klubu Sportowego AZS-AWF w Białej Podlaskiej Zarząd Klubu przypomina o obowiązku opłaty składki członkowskiej na rok akademicki: 2018/2019 – obowiązującej w okresie od dnia wystawienia lub przedłużenia legitymacji do dnia: 30.09.2019 r.

Składka członkowska na rok akademicki 2018/2019 – wynosi:

- 40,00 zł.(z polisą NNW – Gothaer „Standard”)

- kwota ubezpieczenia - 6.500,00 zł.

- 80,00 zł.(z polisą NNW – Gothaer „Komfort”)

- kwota ubezpieczenia - 25.000,00 zł.

- 700,00 zł.(z polisą NNW – Gothaer „Sport”)

- kwota ubezpieczenia - 65.00,00 zł.

Opłata składki członkowskiej upoważnia do otrzymania lub przedłużenia legitymacji członkowskiej:
- AZS - dot. Członków Klubu bez względu na wiek i status studenta
- ISIC-AZS - dot. Członków Klubu będących studentami (bez względu na wiek !) lub uczniów powyżej 12-tego roku życia
- ITIC-AZS - dot. Członków Klubu będących instruktorami, trenerami, nauczycielami lub wykładowcami akademickimi.

Składki należy opłacać w biurze Klubu – budynek główny FAWF - pok. 116.

Uwaga!

Opłata składki członkowskiej przez Członków Klubu jest obligatoryjna,
zgodnie ze Statutem Klubu Sportowego AZS-AWF Biała PodlaskaWALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
KLUBU SPORTOWEGO
AZS-AWF BIAŁA PODLASKA

30 kwietnia 2019 r. (wtorek) - godz. 15.30
 
Miejsce: budynek główny FAWF w Białej Podlaskiej
ul. Akademicka 2
sala wykładowa – nr 3 (pok. 309)

Porządek obrad - zobacz